Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hørt om Frifond!? : evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Statlig støtte til lokalt, frivillig virke blant barn og unge. Det er dette Frifond handler om. Høsten 2000 ble støtteordningen satt i gang. Pengene bevilges over budsjettene til Barne- og familiedepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. Forvaltningen ivaretas av tre paraplyorganisasjoner fra frivillig sektor: Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjoner (LNU), Norsk musikkråd (NMR) og Norsk Amatørteaterråd (NAT). Målgruppen er nær sagt alle typer av frivillig virksomhet, og omfatter både lag som inngår i landsdekkende organisasjoner og frittstående lag uten slik tilknytning. I denne evalueringen har vi for det første sett på hvilke effekter pengene fra Frifond har hatt for målgruppen. For det andre har vi evaluert forvaltningsmodellene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 625.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:01:59.378139
MODIFIED 2017-04-23 08:00:11.951073+00:00
CREATED 2010-11-02 15:01:59.378139
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)