Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hørt om Frifond!? evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Statlig støtte til lokalt, frivillig virke blant barn og unge – Frifond – ble igangsatt høsten 2000. Pengene bevilges over budsjettene til Barne- og familiedepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. Målgruppen er alle typer av frivillig virksomhet, og omfatter både lag som inngår i landsdekkende organisasjoner og frittstående lag uten slik tilknytning. I evalueringen er det sett på hvilke effekter pengene fra Frifond har hatt for målgruppen, og forvaltningsmodellen er evaluert.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 625.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:32.156244
MODIFIED 2014-08-14 11:42:32.182989
CREATED 2014-08-14 11:42:32.156244
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)