Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hospitering i fagopplæringen : evaluering av forsøksordninger i seks fylker

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Evaluering av forsøksordning med hospitering i seks fylkeskommuner Evalueringen gir informasjon om hvordan hospitering som metode bidrar til å oppfylle hovedformålene om å øke instruktørers og yrkesfagslæreres kompetanse, økt samarbeid mellom skole og bedrift, og bidra til et mer helhetlig opplæringsløp.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.5MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-22 01:07:16.248328
MODIFIED 2015-10-16 08:20:10.515416+00:00
CREATED 2014-11-22 01:07:16.248328
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)