Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Housing first i Norge : en kartlegging

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport 2014:52.

Dette er første delrapport om Housing first-prosjektene i Norge. Housing first-modellen hjelper bostedsløse med rusmiddelrelaterte og psykiske lidelser til å etablere seg i egen bolig. Basert på intervjuer med ledere for og prosjektplaner fra de norske Housing first- prosjektene, gir rapporten en beskrivelse av etableringen og organiseringen av Housing first i 12 kommuner. Rapportens overordnede problemstilling er: Hvordan blir Housing first-prosjektene i Norge utformet? I tillegg drøftes følgende fire problemstillinger: 1. Hva er prosjektenes bakgrunn, finansiering og tidsavgrensning? 2. Hva er prosjektene målgruppe og målsetning? 3. Hvem er prosjektenes deltakere og hvordan blir de bosatt? 4. Hvordan er oppfølgingsteamene sammensatt og organisert, samt hva er teamenes arbeidsoppgaver og arbeidsfilosofi.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-08 22:01:47.072328
MODIFIED 2016-10-08 22:01:47.549944
CREATED 2016-10-08 22:01:47.072328
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)