Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Housing first i Norge - sluttrapport : Prosesser, resultater og kartleggingsskjema

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Dette er andre delrapport om Housing first-prosjektene i Norge. Housing first-modellen hjelper bostedsløse med rusmiddelrelaterte og psykiske lidelser med etablering i egen bolig. Målsetning i denne andre delen av prosjektet har vært å beskrive og analysere resultatene Housing first-prosjektene i Norge har oppnådd. Basert på en casestudie i fire kommuner og intervjuer med ledere for Housing first-prosjektene både i 2014 og 2015 gir denne rapporten en analyse av prosjektenes ulike resultater.  

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-11 23:01:17.177274
MODIFIED 2018-02-11 23:01:17.195420
CREATED 2018-02-11 23:01:17.177274
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)