Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Housing first – muligheter og hindringer for implementering i Norge

Formålet med oppdraget er å se på muligheter og hindringer i forhold til implementering av Housing first i Norge. Rambøll retter fokus mot temaer som organisering, nasjonal og lokal politikk, lovgivning, boligstruktur, økonomi og faglighet. I forhold til mulige barrierer ser man særlig på tilgang på boliger, møte med beboer og organisering av bo-oppfølging. Hovedkonklusjonen i rapporten er at det er gode muligheter for implementering av Housing first i Norge, men at utfordringene særlig er knyttet til tilgangen på boliger og graden av brukermedvirkning som Housing first krever. Rambøll konkluderer også med at det trolig må skje en viss tilpasning av modellen til norske forhold, uten at de går nevneverdig i dybden på dette.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-08 22:04:04.381716
MODIFIED 2016-10-08 22:04:04.392027
CREATED 2016-10-08 22:04:04.381716
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)