Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hovedrapport : konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen

Konseptvalgutredningen ser på løsninger for fremtidig transportsystem i Kristiansand

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 9.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:34.838144
MODIFIED 2016-08-12 06:01:38.422545+00:00
CREATED 2012-06-04 17:27:34.838144
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)