Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

How to engage in long-term humanitarian crises: a desk review

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Beslutningstakere og aktører har i mange år diskutert hvordan man bedre skal støtte mennesker i sårbare situasjoner og langvarige kriser, og hvordan bygge bro mellom humanitær innsats og langsiktig utvikling. Selv om lærdommer og erfaringer rundt dette er bredt dokumentert, er det utfordringer knyttet til integrering og bruk av disse lærdommene i andre kriser. I den norske bistandsadministrasjonen er det en økende erkjennelse av behovet for å tenke nytt rundt hvordan Norge best kan integrere og bruke disse lærdommene. Formålet med studien er å kartlegge kunnskapsgap om hvordan arbeide helhetlig i langvarige, humanitære kriser, og på bakgrunn av dette ha et grunnlag for å definere tema og innretning for kommende evalueringer av det norske engasjementet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 623.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-07-02 00:01:24.476431
MODIFIED 2017-07-02 00:01:25.954460
CREATED 2017-07-02 00:01:24.476431
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)