Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Høyere utdanning - tilgjengelig for alle? : studenter med funksjonsnedsettelse og funksjonshemning i høyere utdanning - Kvalitetsreformens betydning og lærestedenes strategier for inkludering

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Hovedformålet med rapporten er å få kjennskap til hvordan studenter med behov for tilrettelegging i sine utdanningsløp, opplever Kvalitetsreformen i sin studiehverdag og de strategier høyere utdanningsinstitusjoner har for å inkludere studenter med ulike behov.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 747.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:31.812023
MODIFIED 2013-02-14 18:10:23.709754
CREATED 2011-01-26 11:23:31.812023
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)