Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Høyrisikogrupper er her definert som unge og eldre bilførere, bilførere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, førere av motorsykkel og ruspåvirkete førere. Eksponeringsdata er beregnet ved hjelp av spørreundersøkelser og veikantundersøkelser. Risiko er beregnet ved hjelp av Statistisk sentralbyrås statistikk over veitrafikkulykker. Resultatene viser at bilføreres eksponering og risiko er omtrent som tidligere beregninger viser; unge og eldre har høyest risiko. Omfanget av mc-kjøringen er imidlertid lavere enn tidligere beregninger har vist, og risikoen er følgelig høyere. Førere av lett mc under 18 år har særlig høy risiko. Bilførere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn har høyere risiko enn norske bilførere. Promilleførere har i gjennomsnitt om lag 55 ganger så høy risiko for å bli innblandet i dødsulykker som vanlige bilførere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-09 13:01:34.851339
MODIFIED 2016-08-12 06:05:12.856986+00:00
CREATED 2013-02-09 13:01:34.851339
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)