Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hunting for Per Diem : The Uses and Abuses of Travel Compensation in Three Developing Countries

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Formålet med studien er å kartlegge ulike virkninger av seminarvirksomhet i tre afrikanske land. Studien drøfter bl. a. hvorfor det arrangeres så mange seminarer og hvilken rolle de nasjonale myndighetene og giverne spiller for denne seminarvirksomheten. Utgifter til seminarer for planlegging og opplæring står ofte for en betydelig del av utgiftene i mange utviklingsprogram.

Studien mener at mange seminarer kan være nyttige og gi relevant opplæring til offentlige ansatte og lokalbefolkningen. Fokus i studien er imidlertid på de uønskede og utilsiktede virkningene av seminarvirksomheten. Studien påpeker at den mest åpenbare og synlige virkningen av den bistandsfinansierte seminarvirksomheten er at den lett kan lede til misbruk av penger

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-05-07 12:00:21.869830
MODIFIED 2014-08-14 11:46:37.749679+00:00
CREATED 2013-05-07 12:00:21.869830
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)