Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hurtigvirkende kur : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2009

Finanskrisen i 2009 har fått stor betydning for resultatene i årets førundersøkelse. Hovedbildet er at prosjektene/aktivitetene i større grad har bidratt til overlevelse, konkurranseevne og lønnsomhetsutvikling, mens betydningen for ”myke” dimensjoner som samarbeid, kompetanse og innovasjon har blitt redusert. Til tross for at de økonomiske rammene har økt med 4,6 milliarder kroner og antall tilsagn har økt, har Innovasjon Norge akkurat like stor utløsende effekt i år som i fjor. Det er dermed rimelig å konkludere med at Innovasjon Norge har gitt viktige bidrag til å dempe effektene av finanskrisen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:11:21.368953
MODIFIED 2013-02-14 18:11:38.181402
CREATED 2012-08-08 09:11:21.368953
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)