Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hus for alle? : evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Evalueringen retter fokus mot ordningen med boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn. Sentralt i evalueringen er kartlegging blant kommunale saksbehandlere om bruk av ordningen, herunder også råd, veiledning, saksbehandling og vurderinger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 419.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:09.362495
MODIFIED 2015-10-13 14:03:59.124046+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:09.362495
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)