Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Husadopsjon Røros: evaluering av et samarbeidsprosjekt mellom Røros museum og Røros grunnskole

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Evalueringen av Husadopsjon Røros er gjort på oppdrag av ABM-utvikling. Hensikten med evalueringen har vært å få fram kunnskap som er relevant for samarbeidsprosjekter i regi av Den Kulturelle skolesekken mellom skoler, museer, kulturminnevern og lokalsamfunn. Husadopsjon Røros er et samarbeidsprosjekt mellom Røros grunnskole og Rørosmuseet. Alle elever på Røros grunnskole har siden 2000 adoptert en eldre bygning, og gjennom det praktiske arbeidet med husene har de gjort seg kjent med kulturminnevern. Målet med prosjektet har vært å øke elevenes kjennskap til Røros som verdenskulturminne.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 434.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-22 12:01:48.360079
MODIFIED 2018-01-10 22:00:29.032937+00:00
CREATED 2013-10-22 12:01:48.360079
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)