Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Husbankens bostøtte og kommunenes saksbehandling

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten tar utgangspunkt i de kommunale saksbehandlerne for Husbankens bostøtte, og beskriver deres erfaringer med og synspunkter på bostøtte-ordningen. Ut fra dette diskuteres bostøttens plass i kommunenes boligpolitikk, samspillet med andre virkemidler og sider ved det praktiske bostøttearbeidet. Det legges stor vekt på saksbehandlernes vurdering av sider ved det gjeldende regelverket.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 962.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:01.185295
MODIFIED 2016-08-12 06:02:42.185432+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:01.185295
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)