Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Husbankens byfornyelsestilskudd : en evaluering

Rapporten tilhører rapportseriene Prosjektrapport.

Ordningen med byfornyelsestilskudd innebærer at staten (gjennom Husbanken) går inn med betydelige midler, og delfinansierer opprustning av boliger og utsatte områder. Gjennom den perioden som blir evaluert har Husbanken bevilget i gjennomsnitt 92 millioner i året til dette formålet. Tilnærmet alle disse midlene har gått til de tre byene Bergen, Trondheim og Oslo. Byfornyelsestilskuddene brukes sammen med kommunenes egne ´byfornyelsesmidler´til å stimulere til bolig- og områdefornyelse i utsatte deler av bykjernene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 381.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:45.547155
MODIFIED 2017-03-26 19:00:31.153594+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:45.547155
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)