Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Husleielovens varslingsregel

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten er en evaluering av husleielovens paragraf 9-11 som gir utleier mulighet til å varsle sosialtjenesten når det er grunnlag for å begjære fravikelse av husrommet. Hensikten med bestemmelsen var å bidra til færre utkastelser. I evalueringen drøftes både utleiers kjennskap til bestemmelsen samt hvilke varslingsrutiner som er etablert hos ulike grupper utleiere. Evalueringen drøfter også oppfølgingen av slike varslinger hos sosialhelsetjenesten/NAV-sosial, samt i hvilken grad ordningen har bidratt til å redusere antallet utkastelser.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 312.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:08:18.445669
MODIFIED 2017-02-10 12:08:18.861699
CREATED 2017-02-10 12:08:18.445669
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)