Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Husrom uten hjerterom : kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

Rapporten tilhører rapportseriene FOU-rapport.

Husrom uten hjerterom. Kan bolig motvirkemarginaliseringsprosesser? er et forsknings- og utviklingsprosjekt som omhandler vanskeligstilte på boligmarkedet. Prosjektet har sett på boligens betydning for å motvirke marginalisering blant vanskeligstilte grupper. Studien viser at flertallet av informanter opplever at de er «hjemløse», snarere enn bostedsløse. Boligene er ikke tilpasset deres behov og dette vises særlig i forhold til barn. Stabilitet i boligsituasjonen er fraværende og det offentliges tjenestetilbud lider også under dette. Studien bekrefter betydningen av en stabil og trygg boligsituasjon i arbeidet med de vanskeligstilte gruppene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-08 01:01:38.847507
MODIFIED 2016-01-08 01:01:39.136547
CREATED 2016-01-08 01:01:38.847507
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)