Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-notat.

Temaet for dette notatet er mulig sammenheng mellom myndighetsbestemte kvalitetskrav til boliger, byggekostnader, fortjeneste, boligpriser og boligtilbud.

Særlig i de store byene har det vært sterk vekst i boligprisene de siste årene. Det er likevel ikke blitt bygget tilstrekkelig nok nye boliger til å opprettholde boligdekningen. Hvilken betydning har nye myndighetsbestemte kvalitetskrav for at denne situasjonen er oppstått?

NIBR stiller spørsmålet om løsningen på boligproblemet ligger i å redusere kvalitetskravene. Rapporten viser at merkostnadene knyttet til de nyeste kvalitetskravene vil ha størst konsekvenser for de aller minste leilighetene som ligger sentralt i de største byene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-19 01:01:38.098250
MODIFIED 2015-12-19 01:01:38.140604
CREATED 2015-12-19 01:01:38.098250
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)