Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hva betyr organisering for trafikksikkerhetsarbeidet i fylker og kommuner?

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport RF.

I henhold til vegtrafikklovens § 40a har fylkeskommunen ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Dette kravet har fylkeskommunene løst på ulikt vis både praktisk og når det gjelder politisk og administrativ organisering av arbeidet. På oppdrag for Statens vegvesen, Vegdirektoratet, har Universitetet i Stavanger og Rogalandsforskning samarbeidet om å evaluere trafikksikkerhetsarbeidet i fylker og kommuner. Fokuset i prosjektet er lagt til studiet av fylkesnivået og på om ulike former for organisering har: • betydning for satsingen innen trafikksikkerhet i ulike fylker og kommuner • betydning for det som oppnås av trafikksikkerhetsvirkning • betydning for samarbeidet mellom de ulike forvaltningsnivåene og samarbeidsaktører i fylkeskommunalt og kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Problemstillingene tilsier imidlertid at det er nødvendig å undersøke hvordan kommunene arbeider med trafikksikkerhet for å forstå variasjoner i arbeidet med trafikksikkerhet fra fylke til fylke.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 746.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-18 13:01:08.739803
MODIFIED 2016-11-11 17:00:43.163347+00:00
CREATED 2013-02-18 13:01:08.739803
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)