Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hva er det med familieråd? : samlerapport fra prosjektet: "Nasjonal satsing for utprøving og evaluering av familieråd i Norge"

Rapporten tilhører rapportseriene Nova-rapport.

Familieråd er en beslutningsmodell der barnevernet gir familien og nettverket mulighet til selv å finne løsninger og ta ansvar for å gjennomføre disse. Det fokuseres på familiens muligheter, ansvarsfølelse og ressurser til å finne ut hva som er det beste for barnet. Familieråd involverer den utvidete familien i oppfølging av barnet, eventuelt supplert med tiltak fra barnevernet. Prosjektet «Nasjonal satsing for utprøving og evaluering av familieråd i Norge» ble gjennomført fra sommeren 2003 til høsten 2006, finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet. Det er et forskingsbasert utviklingsprosjekt som omfattet utprøving og forskning. Utprøvingen av modellen bygger videre på de erfaringene som har vært gjort nasjonalt og internasjonalt. Fram til høsten 2006 har over 90 kommuner fått opplæring i beslutningsmodellen og det har vært avholdt over 300 familieråd knyttet til saker i barnevernet. Evalueringen bygger på de første 111 familierådene og oppfølging av 44 av dem etter ett år, samt en sammenligningsgruppe. Rapporten gjennomgår de kvantitative og kvalitative resultatene fra spørreskjema eller intervjuer med involverte parter fra familie og barnevern. I sum viser familieråd en overvekt av positive effekter også i forhold til tradisjonelle metoder.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:21.147273
MODIFIED 2013-02-14 18:13:11.446144
CREATED 2011-05-10 10:08:21.147273
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)