Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hva er god Arbeid med bistand? : forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-rapport.

Undersøkelsen er av eksplorerende og hypotesegenererende art og har som mål å øke kunnskapen om hvorfor tiltaksarrangører av arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand oppnår svært ulike formidlingsresultater. Ved hjelp av en sammenligning av tiltaksarrangører med høy og lav formidling til ordinært arbeid for deltakerne, identifiseres faktorer ved tiltaksgjennomføringen som kan forklare de observerte forskjellene, og som vil kunne testes empirisk i en eventuell senere undersøkelse. Analysen bygger på semi-strukturerte intervjuer med NAV-veiledere, AB-tilretteleggere og deltakere i AB-tiltaket. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 863.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-31 12:01:38.908835
MODIFIED 2014-08-14 11:49:59.806123+00:00
CREATED 2014-05-31 12:01:38.908835
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)