Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hva forklarer variasjoner i kommunale veiutgifter? : utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

I rapporten analyseres hvilke faktorer som forklarer forskjeller i kommunenes kostnader ved å oppfylle det kommunale veiansvaret. Analysene tyder på at kommuner med mye nedbør i form av snø og kommuner med lange reiseavstander, har kostnadsulemper ved å etablere og drive det kommunale veinettet. Analysene peker dessuten i retning av at det er kostnadsulemper i kommunal veisektor for de minste kommunene og kommuner med nedgang i befolkningen. Analysen gir grunnlag for å utvikle kostnads-nøkler for utgiftene til kommunale veier i inntektssystemet for kommunene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 745.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-22 13:02:38.344520
MODIFIED 2017-12-03 04:01:06.101388+00:00
CREATED 2012-11-22 13:02:38.344520
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)