Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hva kan forbedres i VÆR røykFri-programmet? : intervjuer med elever, lærere og rektorer

Rapporten tilhører rapportseriene SIRUS skrifter.

VÆR røykFri er et opplysningstiltak om tobakk og helse beregnet på elever i ungdomsskolen. I denne rapporten ser en på skolenes erfaringer med å gjennomføre VÆR røykFri. En undersøkelse som viser hvordan elever, lærere og rektorer vurderer programmet er et godt utgangspunkt med tanke på å vurdere hvordan programmet kan forbedres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 425.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-22 01:01:58.918889
MODIFIED 2015-10-16 08:20:08.903442+00:00
CREATED 2014-11-22 01:01:58.918889
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)