Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk?

Rapporten er en metaundersøkelse av virksomhetseksempler der formålet er å undersøke hva vi kan lære av gode eksempler om god praksis på seniorpolitikkområdet. For å besvare spørsmålet om hva vi kan lære av gode eksempler som læringsform har AFI systematisert og analysert databasene til Senter for Seniorpolitikk og Idébanken - inkluderende arbeidsliv. For å undersøke hva som er god praksis på seniorpolitikkområdet har det blitt gjennomført en oppfølgingsstudie av et utvalg eksempelvirksomheter. Undersøkelsen ble gjennomført i form av telefonintervjuer med kontaktpersoner fra 19 virksomheter. I telefonintervjuene ble det lagt vekt på å fremskaffe kunnskap om hvilke mål og tiltak virksomheten har for sitt arbeid med å få flere av de eldre arbeidstakerne til å stå lenger i jobb, hvilke resultater dette har gitt, og hva virksomhetene anser som suksesskriterier for god praksis og gode resultater.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 123.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:09.254143
MODIFIED 2013-02-14 18:13:33.993354
CREATED 2010-11-02 15:02:09.254143
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)