Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hva med de andre? Barnehageansatte som ikke er førskolelærere

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA notat.

I notatet redegjøres det for ansatte som ikke er førskolelærer sin utdannelse, alder, bakgrunn og yrkesstabilitet. Det drøftes også om faktisk antall førskolelærere er lavere enn hva som årlig innrapporteres av barnehagene. Basert på registerdata.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 568.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:58.449449
MODIFIED 2013-02-14 18:09:30.073695
CREATED 2010-12-15 04:41:58.449449
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)