Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hva mener brukere om Kredittilsynet?

TNS Gallup har på oppdrag fra Kredittilsynet gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot Kredittilsynets ulike målgrupper. Undersøkelsen skal gjennomføres annet hvert år og vil gi Kredittilsynet systematiske tilbakemeldinger fra brukerne på hvordan virksomheten fungerer. Tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2004 (for første gang), og dette er således andre gangs gjennomføring. Resultatene for 2006 sammenlignes med resultatene fra 2004. Dette gjelder både på overordnet nivå og for de enkelte målgrupper. Årets undersøkelse ble gjennomført i perioden 17. 3. 06 – 20. 4. 06. ved hjelp av et postalt spørreskjema. I alt ble 1376 virksomheter trukket ut til å motta skjema fordelt på 13 målgrupper. I alt svarte 474 virksomheter/ foretak som gir en svarandel på 34 prosent.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 305.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:28.143757
MODIFIED 2017-04-03 11:00:17.588310+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:28.143757
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)