Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hva sier loven - hva tror folk? : En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA-rapport.

Rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av befolkningens kjennskap til sentrale bestemmelser i den norske husleielovgivningen. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av et internettbasert spørreskjema. De fleste har en formening om at de kjenner lovens bestemmelser. De områdene folk kjenner best til, er lovens gyldighetsområde og de generelle bestemmelsene om leiekontrakter. Befolkningen kjenner dårligere til bestemmelser om oppsigelse, minste lovlige avtaleperiode og utleiers anledning til å kreve depositum og garanti for husleie.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 778.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-12 01:01:51.517100
MODIFIED 2017-02-12 01:01:52.684103
CREATED 2017-02-12 01:01:51.517100
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)