Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hve er viktige kvaliteter ved god sensur? : en kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læring

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Kartleggingen ble gjennomført av NIFU STEP i 2009. Bakgrunnen for kartleggingen var følgende vedtak fattet av Stortinget i forbindelse med behandlingen av St. meld. nr. 7 (2007–2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning: ”Stortinget ber Regjeringen vurdere å innføre krav om ekstern sensor for all høyere utdanning”.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:31.294883
MODIFIED 2016-11-28 10:00:28.317153+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:31.294883
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)