Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hvem skal trøste Knøttet : hvem kan endre mønsteret?

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

NIFU har gjennomført en statusundersøkelse av barnehagenes arbeid med likestilling mellom kjønn. Undersøkelsen belyser særlig arbeid med likestilling knyttet til de to hovedmålene for barnehagen i Likestilling 2014: Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene. Hovedmålene er å ha et læringsmiljø i barnehagen som fremmer likestilling og motarbeider alle former for diskriminering, og å bedre kjønnsbalansen blant ansatte i barnehagen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-04 01:03:24.721951
MODIFIED 2015-10-16 08:20:25.149630+00:00
CREATED 2015-02-04 01:03:24.721951
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)