Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hvem skal ut? : kjennetegn ved de som er usikre på sin arbeidslivstilknytning

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-rapport.

Notatet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd, og bygger på YS Arbeidslivsbarometer. Det er tredje gang det utarbeides en rapport som ser på kjennetegn ved de som tror de vil være utenfor arbeidslivet om fem år av andre grunner enn utdanning og alderspensjon. YS arbeidslivsbarometer er en årlig undersøkelse som beskriver tilstanden og utviklingen i norsk arbeidsliv og ved hjelp av NAV Farve har spørreundersøkelsen blitt utvidet fra å omfatte 1000 til 3169 respondenter. Målet med notatet er å analysere og beskrive hva som kjennetegner de som i dag er innenfor arbeidslivet, men som tror det er svært eller ganske sannsynlig at de vil være utenfor om fem år av andre grunner enn alderspensjon eller utdanning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-31 12:02:03.935886
MODIFIED 2014-08-14 11:50:00.565516+00:00
CREATED 2014-05-31 12:02:03.935886
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)