Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hverdagsliv og drømmer : for unge som står utenfor arbeid og skole

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Studien undersøker hvordan ungdom som står utenfor arbeid og skole opplever sin hverdag og livssituasjon. Totalt 57 ungdom fra ulike deler av landet har deltatt i undersøkelsen. Årsaker til avbrudd fra videregående opplæring blir belyst med utgangspunkt i ungdommenes egne erfaringer. Studien har også fokus på. hvilke hindre ungdommene opplever for å komme inn i arbeid og opplæring, og hva de mener skal til for at de kan lykkes bedre.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-05 13:06:54.245518
MODIFIED 2014-08-14 11:45:44.673724+00:00
CREATED 2013-01-05 13:06:54.245518
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)