Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hvis bare helsa holder- : en kartleggingsstudie av kvinners helse, arbeidsevne og holdninger til pensjonering

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-notat.

Rapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse fra 2006 hvor datamaterialet ble samlet inn ved et telefonintervju blant 1000 yrkesaktive kvinner mellom 50-70 år. Det ble stilt spørsmål om hva de mener påvirker om de vil fortsette i arbeid frem til 67 år. Faktorene omfatter både forhold på arbeidsplassen og utenfor arbeidsplassen. I rapporten har de avgrenset analysene til å se på svarene fra yrkesaktive kvinner 50-60 år. Helse kartlegges i denne undersøkelsen gjennom spørsmål om generell helse, arbeidsevne og forventet helseutvikling (om man tror man har helse til å arbeide frem til 67 år).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 450.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-20 08:03:16.495974
MODIFIED 2016-08-12 06:00:26.565862+00:00
CREATED 2012-09-20 08:03:16.495974
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)