Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hvor mange av deltakerne i arbeidsmarkedstiltak har svake basisferdigheter? : hvem av dem får jobb?

En kartlegging i syv attføringsbedrifter viser at nærmere halvparten av deltakerne har så dårlige lese-, skrive- eller matematikkferdigheter at de vil ha problemer med å fungere i det ordinære arbeidslivet. Særlig i yngre aldersgrupper er problemene store. Innsamlede data gir ikke grunnlag for å vise en sammenheng mellom kompetansenivå og jobbsannsynlighet, men det er en tendens til at høyere kompetanse samvarierer med aktive løsninger. Målinger viser at deltakere som får basiskompetanseopplæring gjør store fremskritt og deltakere rapporterer om økt mestringsfølelse og selvtillit, muligheter til selvrealisering og samfunnsdeltakelse. Imidlertid er antallet deltakere som mottar basiskompetanseopplæring lavt. En survey av attføringsbedrifter som deltar i Læringsnettverket viser at det er få deltakere som får hjelp med sine basiskompetansebehov, men samtidig at det er store forskjeller Nav-kontor i mellom når det gjelder bruk av mulighetene som ligger i Forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:21:09.516396
MODIFIED 2017-04-04 22:00:27.123146+00:00
CREATED 2012-10-18 17:21:09.516396
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)