Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hvordan blir brukerstyrte innovasjonsprosjekter vellykket? : på sporet av sammenhengen mellom forskning og bedriftsøkonomisk lønnsomhet

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Det er gjennomført casestudier av 16 brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP) med spesielt høy forventet bedriftsøkonomisk avkastning. BIP er en viktig del av Forskningsrådets portefølje av virkemidler som er rettet mot å medfinansiere FoU og innovasjon i næringslivet. Kvantitative analyser av BIP-prosjekter har vist at det er et fåtall prosjekter som står for brorparten av de forventede bedriftsøkonomiske resultater. I denne rapporten forsøker vi å gå bak dette funnet ved å se nærmere på utviklingshistorikken til 16 av de BIP-prosjektene som har rapportert høyest forventet bedriftsøkonomisk avkastning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-13 13:00:50.892966
MODIFIED 2016-11-28 10:00:54.024912+00:00
CREATED 2013-02-13 13:00:50.892966
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)