Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hvordan fungerer fastlegen for barn og unge med psykiske problemer? : evaluering av fastlegeordningen med vekt på samarbeid, tilgjengelighet og kontinuitet i tjenestetilbudet

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Undersøkelsen er gjennomført i 2004/2005, tre til fire år etter at fastlegeordningen trådte i kraft. Hovedmål er å kartlegge i hvilken grad, og hvordan fastlegen samarbeider med andre instanser om tiltak overfor barn og unge med psykiske problemer, samt studere hvilken rolle fastlegen har i dette arbeidet. Studien er basert på intervju med et utvalg fastleger, samt intervju med helsesøstre og fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten, som er fastlegens mest sentrale samarbeidspartnere i forhold til tjenester for målgruppen. Studien omfatter i tillegg en spørreskjemaundersøkelse blant foresatte til barn og unge med psykiske problemer, om deres tilfredshet med fastlegen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:00:34.938282
MODIFIED 2014-08-14 11:48:34.704100+00:00
CREATED 2014-01-25 14:00:34.938282
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)