Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hvordan ivaretas storulykkesrisiko på strategisk nivå i petroleumsnæringen? : forprosjekt

Denne rapporten er en forstudie som kartlegger kunnskapsstatus, indentifiserer kunnskapsmangel og foreslår forskningsområder relatert til hvordan strategisk ledelse ivaretar storulykkesrisiko i strategiske beslutninger på norsk sokkel.

Det er gjennomført intervjuer med toppledelse og investorer i ulike oljeselskap. Følgende tre hovedtemaer har vært fokusert: 1. Insentiver, dvs. hvilke mekanismer og belønningsordninger som påvirker beslutningene strategisk ledelse tar i forhold til storulykkesrisiko. 2. Vurdering/verdsetting av sikkerhet, dvs. hvordan strategisk ledelse verdsetter og prioriterer sikkerhetsarbeidet i forhold til andre faktorer, for eksempel produktivitet og økonomi. 3. Hvordan investorer, eiere og toppledere (administrerende direktører/daglig ledere og styreledere) vurderer sikkerhet som en del av beslutningsprosessene på strategisk nivå.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:26.615441
MODIFIED 2016-08-12 06:03:02.359394+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:26.615441
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)