Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hvordan lykkes med gjennomføring av innovasjonsprosjekter i kommunesektoren : casestudie av prosjekter fra tre av Norges forskningsråds programmer

Rapporten tilhører rapportseriene Menon-publikasjon.

Menon Economics gjennomfører på oppdrag for Norges Forskningsråd en følgeevaluering av programmet for forskning og innovasjon i kommunesektoren, FORKOMMUNE. Følgeevalueringsperioden er fra 2018 til 2020. I denne rapporten har vi gjennomført en kartlegging av erfaringer fra innovasjonsarbeid i kommunesektoren. Rapporten er basert på caseprosjekter som har fått bevilgning fra FORKOMMUNE-programmet, fra IKTPLUSS programmet og fra Offentlig sektor-ph. d. Evalueringen har vært ledet av Kaja Høiseth-Gilje, med Christine Mee Lie, Sigrid Hernes og Jon Espen Riiser som prosjektmedarbeidere. Erland Skogli har vært prosjektansvarlig og kvalitetssikrer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 16.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-06-22 00:01:27.864754
MODIFIED 2021-06-22 00:01:27.877548
CREATED 2021-06-22 00:01:27.864754
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)