Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hvordan møte overgangen til et lavutslippssamfunn?

Rapporten tilhører rapportseriene ECON-rapport.

Hensikten med rapporten er å belyse i hvilken grad beslutningsprosesser med langsiktige effekter underbygger mål om reduserte klimagassutslipp, samt å gi en pekepinn mot hva som eventuelt kan gjøre beslutningsprosessene mer robuste.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 416.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:12.429966
MODIFIED 2014-08-14 11:44:36.494691+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:12.429966
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)