Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? : tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Behovet for å øke yrkesdeltakelsen og redusere tidligpensjonering ble for alvor satt på dagsordenen i Norge høsten 2001 med undertegningen av avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) og igangsettingen av arbeidet med å reformere pensjonssystemet. Vi vet imidlertid lite om hva våre naboland har gjort for å redusere tidligpensjoneringen og øke yrkesdeltakelsen blant eldre. I dette prosjektet kartlegges og systematiseres Danmark, Sverige og Finland sin politikk på området. Målet er å synliggjøre alternative strategier og virkemidler norske myndigheter og arbeidslivsparter kan nyttiggjøre seg i arbeidet med å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE forsøksmidler arbeid og velferd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-13 14:00:45.493437
MODIFIED 2014-08-14 11:49:08.131134+00:00
CREATED 2014-03-13 14:00:45.493437
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)