Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

I hvilken grad bidrar Innovasjon Norge til innovasjon? : en analyse av de støttede prosjektenes innovasjonsinnhold

I dette notatet ser vi nærmere på Innovasjon Norges bidrag til innovasjon basert på hva som faktisk har blitt oppnådd 4 år etter at tilsagnene ble gitt. Analysen viser at det er stor forskjell i innovasjonsbidraget mellom ulike tjenester og pro-grammer og mellom ulike næringer. Et interessant funn i analysen er at med unntak for en lavere innovasjonshøyde, bidrar prosjektene innen for det dist-riktspolitiske virkeområdet like mye til innovasjon som prosjektene utenfor vir-keområdet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:43:18.719307
MODIFIED 2018-01-26 10:00:57.539295+00:00
CREATED 2012-01-29 20:43:18.719307
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)