Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

I takt med tiden : en evaluering av Oslo-Filharmonien, Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør

Formålet med evalueringen er å framskaffe kunnskap som kan belyse hvordan orkestrene bidrar til at målene på musikkområdet nås. Evalueringen vurderer også målene om kunstnerisk kvalitet og tilgjengelighet i lys av effektiv ressursutnyttelse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-20 01:02:01.820891
MODIFIED 2016-02-20 01:02:01.833515
CREATED 2016-02-20 01:02:01.820891
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)