Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

IdéAl-prosjektet : en verdivurdering

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

IdéAl-prosjektet bidrar til å fremme bransjetiltak gjennom ulike faglige fora, konferanser mv. og idégenerering, faglig rådgivning og nettverkskoblinger for økt innovasjon i bedriftene med aluminium som material. Prosjektet har i perioden (2001-2007) hatt en økonomisk ramme på vel 15 mill kr finansiert med støtte fra Forskningsrådet (50 %) og industrien (50 %). Ca 5 mill kr er benyttet til å finansiere bransjetiltakene og ca 10 mill kr er brukt til idégenerering, faglig bistand og nettverkskobling i bedriftene, hvorav 1,9 mill kr som tilskudd til 19 bedriftsprosjekter. 32 bedrifter med nyskapingsprosjekter har deltatt i en bedriftsundersøkelse gjennomført som telefonintervju. Intervjuene har tatt opp både initieringsfasen, utviklingsfasen samt oppnådde og forventede økonomiske resultater i markedet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 104.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:36.015798
MODIFIED 2014-08-14 11:49:40.968747+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:36.015798
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)