Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav

Rapporten tilhører rapportseriene AFI Rapport.

AFI og Proba har sett på tiltaksstyringen i NAV og kartlagt hva som ligger til grunn for tiltaksbruken i NAV. I tillegg har de gjort en litteraturstudie om effekter av arbeidsmarkedstiltak, samt en registerdatabasert studie for å se på utvikling i brukerbefolkningen og tiltakssammensetningen over tid.

Viktige funn er at utviklingen i tiltakssammensetningen ikke samsvarer med kunnskapen om effekter, og at en viktig årsak til dette synes å være knyttet til trekk ved tiltaksstyringen, som beskrives som lite forutsigbar og for detaljert. Resultatet av dette er at kunnskap (og behov) i mindre grad enn ønsket ligger til grunn for de beslutninger som fattes.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-28 23:02:18.840708
MODIFIED 2016-10-28 23:02:19.526347
CREATED 2016-10-28 23:02:18.840708
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)