Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Idébank for integrasjon : evaluering av en støtteordning for reduserte skiller mellom norsk ungdom og minoritetsungdom

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Idébanken er en statlig støtteordning med mål å bedre integrasjonen mellom barn og ungdom av minoritets- og etnisk norsk bakgrunn. Evalueringen tyder på at de prosjekter og aktiviteter som har fått støtte i stor grad er i samsvar med målsettingen for ordningen. Mange prosjekter er rettet mot identitetsutvikling og organisasjonsbygging blant minoriteter. Alt dette er viktige områder i forhold til målsettingen. Men det kunne nok ha vært enda flere prosjekter og aktiviteter med hovedfokus på samarbeid og samhandling mellom etniske norske og minoritetsgrupper.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 363.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:13.246849
MODIFIED 2013-02-14 18:13:03.608297
CREATED 2011-05-10 10:08:13.246849
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)