Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ikke i form på jobben : løsningsbasert verktøy for registrering av inneklimaproblemer

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport / SINTEF .

Inneklimaproblemer i bygg er ofte vanskelig å gripe fatt i, på grunn av manglende muligheter for å dokumentere tilstanden for den enkelte arbeidstaker. Mange kan slite med helseproblemer som gjør det vanskelig å fungere optimalt på jobb og føre til kortere eller lengre sykefravær. Intensjonen med prosjektet er å gi den enkelte arbeidstaker en helt ny måte og dokumentere problemer knyttet til inneklima, og å bidra til en systematisk oppfølging av problemene. Det skal lages en app på smarttelefon som gjør det mulig å registrere om helseproblemer er knyttet til opphold og fysiske forhold på arbeidsplassen. Den enkelte vil få forslag til handling for selv å kunne forbedre situasjonen. Dette er tiltak som kan iverksettes før bistand fra driftspersonell. Ved hjelp av smarttelefon kan ansatte enkelt rapportere problemene, enten det gjelder temperatur, dårlig luft, støy, fukt eller andre problemer. Arbeidsgiver og ansvarlige for drift og bygninger vil motta meldingene og kan dermed systematisere og sortere henvendelsene, og sørge for videre håndtering og tiltak på en best mulig måte. Det kan også integreres som en del av internkontroll/kvalitetssikringssystem og kan også brukes til å dokumentere effekter av utbedringstiltak. Prosjektet er finansiert gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-03-08 23:01:21.928253
MODIFIED 2015-10-16 08:20:28.977759+00:00
CREATED 2015-03-08 23:01:21.928253
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)