Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

IKT på veien videre : utvikling av "verktøy" for økte arbeidsmuligheter for personer med utviklingshemning

Hovedmålet med prosjektet var å bidra til bedre utvikling og inkludering av mennesker med utviklingshemning i arbeidslivet. Bakgrunnen for dette er økt press på VTA-plasser fra andre diagnosegrupper og manglende inkludering av mennesker med utviklingshemning på ordinære arbeidsplasser. Det man gjorde i den forbindelse var å la mennesker med utviklingshemning bruke IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i en arbeidsmarkedsbedrift. Det ble utarbeidet en oversikt over IKT-relaterte arbeidsoppgaver som personer med utviklingshemning har mestret i prosjektet, og ytterligere IKT-baserte oppgaver som prosjektgruppen mener en del personer med utviklingshemning har potensial for å mestre.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:27:51.083863
MODIFIED 2019-04-25 13:00:29.011213+00:00
CREATED 2012-08-08 09:27:51.083863
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)