Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Impact Evaluation of the Norway India Partnership Initiative Phase II for Maternal and Child Health : Baseline report

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Rapporten presenterer grunnlagsdata (baseline) frå ei pågåande effektevaluering av fase to av det Norsk-Indiske Partnerskapsinitiativet (NIPI). Initiativet vart starta opp i 2006 og støtter aktivitetar i fire delstatar i India. NIPI er eit av fem initiativ som Noreg har inngått med nasjonale styresmakter der målet er å medverke til at tusenårsmål fire og fem – om å redusere barnedød og å betre helsa til mødrene – blir nådd. Ei endelig vurdering av effektane av helsetenestene som blir introdusert under fase to av initiativet, kjem først når data frå andre runde med datainnsamling har blitt samla inn og analysert i 2016/2017. Grunnlagsdata presentert her, kan likevel gi nyttig informasjon om NIPI. Rapporten gir blant anna informasjon om korleis det står til med tilbodet av helsetenester i dag samt korleis folk rapporterer på eigen helse.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-03 14:04:22.165991
MODIFIED 2016-02-03 14:04:22.457531
CREATED 2016-02-03 14:04:22.165991
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)