Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Impact evaluation of the Research Council of Norway’s main measures to support Norwegian participation, PES2020 and STIM-EU : improving Norway's performance in the EU Framework Programme

På oppdrag for Norges forskningsråd (NFR) har Technopolis Group gjennomført en effektevaluering av Forskningsrådets to viktigste støtteordninger for økt norsk deltakelse i Horisont 2020 (H2020), Prosjektetableringsstøtte (PES2020) og STIM-EU (støtteordningene). Evalueringen har sett på perioden for det 7. rammeprogrammet (FP7) og H2020 (frem til utgangen av 2017). Det overordnede målet med evalueringen har vært å vurdere hvorvidt, og i hvilken grad, støtteordningene oppfyller sine mål, både hver for seg og sammen. Evalueringen har også omfattet å vurdere organisasjon, administrasjon og kostnadseffektivitet for støtteordningene samt å komme med anbefalinger for fremtiden. Evalueringen har omfattet dokumentstudier, registeranalyser (av eCorda, Eurostars og data fra NFR), nettbaserte spørreundersøkelser, intervjuer og en internasjonal sammenligning. En internasjonal referansegruppe utnevnt av evalueringsteamet og et rådgivende utvalg utnevnt av NFR har bistått evalueringen

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-08-08 00:01:44.887898
MODIFIED 2019-08-08 00:01:44.917930
CREATED 2019-08-08 00:01:44.887898
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)