Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet : delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring : evaluering av Kunnskapsløftet

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Faget utdanningsvalg legger opp til at elever på ungdomsskolen skal få prøve ut utdanningsprogram på videregående. Nesten 60 prosent av rektorene i videregående skoler sier at denne ordningen er godt etablert. Faget utdanningsvalg åpner også for at elever på ungdomsskolen kan ta fag på videregående nivå. Omtrent en tredel av rektorene i videregående skoler svarer at denne ordningen er godt etablert. Rapporten tar for seg erfaringer og vurderinger i en tidlig fase etter at faget ble obligatorisk fra og med høsten 2008.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 722.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:03:22.288357
MODIFIED 2014-08-14 11:48:38.304708+00:00
CREATED 2014-01-25 14:03:22.288357
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)